Partitorget

Partitorget är ett område mellan Fiskehamnen och Hermanstad som omfattar bland annat partiaffärer samt Utetorget och Fryshuset.
I Partitorgets område finns produktions- och lagerutrymmen av olika typer och storlekar, som hyrs ut till företag.

Läs mer

Öppettider

Inte öppet för enskilda konsumenter.