Utetorget

På Utetorget kan man hyra platser för försäljning av grönsaker, potatis, svamp, bär och blommor. Torget är öppet nattetid från april till slutet av september. Det finns både säsongs- och engångsplatser på torget. Ansökan för säsongsförsäljningsplatser under våren och sommaren är öppen 10.2–15.3.2023.

Priser 2023 (+ moms 24 %)                                                        

liten försäljningsplats                                              158,24 €/mån.                                196,22 €/mån. 

stor försäljningsplats                                                  188,78 €/mån.                                234,09 €/mån.  

tillägg för tak                                                               70,10 €/mån.                                   86,92 €/mån. 


Ansökan, som finns nedan, ska returneras senast onsdagen den 15 mars 2023 per e-post till vuokraus@kaupunkitilat.fi eller per post till Helsingfors stadslokaler Ab, Broholmsgatan 6–20, 6:e vån., 00530 Helsingfors.

Kom ihåg att reservera din torgplats i god tid!

Helsingfors stadslokaler Ab väljer aktörer utifrån ansökningarna och beviljar säsongsförsäljningstillstånd. Avtalet om säsongsförsäljning träder i kraft genast när du har tagit emot meddelandet om din försäljningsplats.  

Torgplatserna faktureras på en gång under försäljningssäsongen.  

Försäljningssäsongen 2023 avslutas enligt överenskommelse och enligt hyresgästens önskemål, senast den 31 oktober 2023.