Fryshuset

Fryshuset, som stod klart 1953, finns på Partitorgets område i Fiskehamnen. I Fryshuset kan man hyra lagerutrymmen för frys-, kyl- och torrvaror, från lastpallsplatser och mindre förråd till större lagerlokaler för företag inom livsmedelsbranschen. Obs! Fryshusets verksamhet avslutas den 1 oktober 2024 och lokalerna hyrs därefter inte längre ut.

Utöver de lokaler som är avsedda för förvaring har byggnaden frysningstunnlar, där produkternas temperatur sänks till en förvaringstemperatur på -20 grader i en vindtunnel på -40 grader.

Över 100 olika företag hyr in sig i Fryshuset. Varje år passerar över 11,5 miljoner kilo livsmedel genom Fryshuset.

Helsingfors stadslokaler Ab ansvarar för Fryshusets kylning, underhåll och kundtjänst. Helsingfors stadslokaler äger inte de lagrade produkterna i något skede, utan fungerar som en producent av logistiktjänster mellan leverantören och mottagaren av varorna.

Fryshusets tjänster

Förrådsburar och rum att hyra I Fryshuset finns förrådsburar och rum i olika storlekar att hyra för frys- (-20) och kylförvaring (+4). Passerkontrollen ger hyresgästerna tillträde till lokalerna 24/7. Fryshusets personal kan vid behov hjälpa till med bland annat mottagning eller förflyttning av varor mot en tilläggsavgift.

Platser för lastpallar i servicelagret Fryshuset har platser att hyra för pallar med frys-, kyl- och torrvaror. Vi hanterar både Europa- och FIN-pallar. Storleken på pallplatserna är 1,20–2,20 m. Fryshusets personal sköter lagerfunktionerna, såsom mottagning och insamling av varor. Kunden kan administrera och följa det som händer i lagret genom vår kundportal.

Frysning Utöver de lokaler som är avsedda för förvaring har Fryshuset frysningstunnlar, där produkternas temperatur sänks till en förvaringstemperatur på -20 grader i en vindtunnel på -40 grader. Den snabba frysningsprocessen gör det möjligt att bevara en så god kvalitet på produkten som möjligt.

Avfallshantering Fryshusets kunder har möjlighet att ansluta sig till områdets avtal om avfallshantering. Avfallsslag som samlas in separat är blandavfall, energiavfall, bioavfall, kartong, returpapper, kontorspapper, rent träavfall och metall. Avfallsstationen kan också ta emot biprodukter i klass 3.

Öppettider och kontaktuppgifter

Fryshusets kontor är öppet under normala arbetsdagar kl. 06.00–16.30

Lagerchef (ansvarar även för uthyrningen) Petri Suihko petri.suihko@kaupunkitilat.fi tfn 0400 643687

Anläggningsmästare Jani Häkkinen jani.hakkinen@hel.fi tfn 09 31076768

Kyljour tfn 050 3069226